dont let a disease be the love of your life

jag skrev i min dagbok den 10 januari "min ätstörning är mitt livs kärlek".

Menar jag det då? Ja, ibland menar jag det. Ibland menar jag det inte. Det är en sjuk mening som jag helst av allt vill hålla för mig själv men jag vet att så länge jag döljer min sjukdom kommer jag inte att göra framsteg i den. Så här är jag, 21 år gammal och påstår att mitt livs kärlek hittills i mitt liv har varit min ätstörning. Jag har aldrig känt mig så älskad som jag gjort av min ätstörning. Men jag har heller aldrig känt så mycket hat, ilska, ånger, självkritik och meningslöshet som min ätstörning fått mig att känna. Så kanske är det så att jag måste släppa denna kärlek för att någon gång i livet kunna hitta kärleken, och då menar jag kärleken till mig själv. För utan kärleken till mig själv kommer jag inte komma någonstans.
Allmänt | |
Upp